Odborné posúdenie Konceptu územného plánu mesta Košice z urbanistického hľadiska

V priebehu roku 2018 vypracoval Inštitút priestorového plánovania pre mesto Košice (zastúpené Útvarom hlavného architekta) odborné posúdenie Konceptu územného plánu mesta z urbanistického hľadiska.

Cieľom bolo získať odbornú pomoc pri formulovaní súborného stanoviska, ktoré bude podkladom pre vypracovanie Návrhu územného plánu mesta Košice.

Odborné posúdenie sa venovalo posúdeniu celkového prístupu k riešeniu územného plánu mesta ako aj samostatne jednotlivým variantom. V záverečnej časti boli formulované jednak všeobecné odporúčania pre ďalšiu etapu prác na územnom pláne mesta ako aj špecifické odporúčania pre jednotlivé uvažované varianty riešenia (A a B).