CORCAP – zlepšenie koordinácie v oblasti nákladnej dopravy

Riešené územie projektu

KORDIS JMK / IPP

Projekt CORCAP je zameraný na zlepšenie prepojenia medzi nemeckými námornými prístavmi a Českou republikou, Slovenskom a Maďarskom. Realizácia projektu sa začala v roku 2019 a očakáva sa, že bude dokončená do roku 2023. Do projektu sa zapojilo 10 partnerov zo 4 krajín (Nemecko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko). Celkový rozpočet projektu je 2,5 milióna EUR. Program Stredná Európa pokryje náklady vo výške 2,1 milióna EUR.

Predmetom projektu je riešenie problematiky koridoru TEN-T Orient / East-Med (koridor OEM) spájajúceho strednú a juhovýchodnú Európu. V dôsledku vznikajúcich problémových úsekov, najmä úsek Drážďany – Praha a obmedzená kapacita pozdĺž alternatívnych koridorov TEN-T prevádzkovaných cez viedenský uzol, sa oblasti (regióny) pozdĺž koridoru OEM vyznačujú rozdielmi podmienkami pre efektívnu nákladnú dopravu (najmä z pohľadu multimodálnej dostupnosti).

Cieľom projektu je zlepšiť (územnotechnické) podmienky pre efektívnu a ekologickú nákladnú dopravu pozdĺž úseku Rostock – Budapešť koridoru OEM. Nové stratégie a akčné plány pomôžu zužitkovať nové príležitosti pre regionálny rozvoj a logistiku a zmiernia vplyv na životné prostredie podporovaním znižovania spotreby energie a podporou takých druhov dopravy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Nová železničná trať ďalej posilní vzťahy medzi Slobodným štátom Sasko, Ústeckým krajom a Prahou.

Vedúci partner, Saské štátne ministerstvo vnútra (SMI), bude koordinovať postup projektu a zabezpečí úspešné dosiahnutie cieľov projektu. SMI pomôže lepšie porozumieť účinkom novej železničnej trate a zintenzívni spoluprácu medzi zainteresovanými stranami v oblasti dopravy, logistiky a regionálneho rozvoja. Okrem toho sa vytvoria nové a inovatívne prístupy k integrácii dopravného plánovania a územného rozvoja.

Lepšia koordinácia politík v oblasti dopravy a územného plánovania a lepšie využívanie existujúcich infraštruktúr povedie k udržateľnému rozvoju a prispeje k cieľu, aby mestá a regióny v strednej Európe mali lepšie miesto na život a prácu.

 

Oficiálna stránka projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CORCAP.html

 

Tlačová správa v anglickom jazyku: CORCAP_190611_Press release

 

 

Pre viac informácií o projektu môžete využiť aj nasledovné kontakty:

Ing. Ľubomír Macák, projektový manažér a riaditeľ Inštitútu priestorového plánovania, T: +421 02 54 789 502, E: ipp@ipp-oz.sk