PF 2021

Vážení kolegovia,
Milí priatelia,

dve dvadsiatky priestupného roka veľa dôvodov na radosť nepriniesli. A
tak prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov vo svojej bubline a
odhodlaný vstup do nového roka 01 p.k.