Úvodná konferencia projektu TP LAB-laboratórium pre priestorové plánovanie

Regionálne dátové a informačné služby s maďarsko-slovenskou spoluprácou

Dňa 28. januára o 9:00 hod. sa uskutoční tlačová konferencia a úvodné podujatie slovensko-maďarského projektu „TP LAB – Laboratórium pre priestorové plánovanie“. Cieľom projektu je zlepšiť komunikáciu a dostupnosť informácií online a koordináciu priestorového plánovania a harmonizáciu rozhodovania medzi regiónmi, ktoré navzájom úzko súvisia, ale delí ich hranica.

TP LAB uskutoční online úvodné stretnutie pre partnerov 28. januára 2021 o 13.00 h v Obradnej sieni győrskej radnice. Podujatiu bude predchádzať verejná tlačová konferencia v dopoludňajších hodinách, na ktorej experti zúčastnených inštitúcií predstavia prvky projektu, ako aj doterajšie skúsenosti a výsledky slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce formou 15 – 20 minútových prezentácií.

Na podujatí sa môže zúčastniť tlač a verejnosť. Prihlásiť sa môžete u organizátora podujatia Illés Viktórie na e-mailovej adrese viktoria.illes@westpannon.hu a na mobilnom telefóne +36 30 746 7780. Účasť na podujatí však nie je podmienená vopred registráciou. Podujatie sa uskutoční online formou.

Viac informácií je dostupných aj na TP LAB webovskej stránke a facebooku.


Ing. Ľubomír Macák,
predseda