DOTAZNÍK: Platforma dátových a informačných služieb pre územné plánovanie medzi Slovenskom a Maďarskom

V rámci aktivity projektu TP LAB-Laboratórium pre priestorového plánovanie, realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce V-A Slovensko-Maďarsko 2014-2020 bol zverejnený online špecializovaný dotazník.

Online dotazník je určení pre všetkých aktérov pôsobiacich v oblasti územného plánovania a regionálneho rozvoja v prihraničných regiónoch medzi Slovenskom a Maďarskom.

Cieľom projektu je vytvorenie platformy dátových a informačných služieb pre lepšie spoločné plánovanie územia vymedzené Žitným ostrovom a Malým Žitným ostrovom.

Cieľom dotazníka je získať Vaše požiadavky pre lepšie vytvorenie tejto dátovej a informačnej platformy. 

Rovnaký dotazník vypĺňajú aj subjekty a organizácie na maďarskej strane hranice. O spoločných výsledkoch Vás budeme informovať. Za jednu organizáciu môžu dotazník vyplniť aj viacerí. Vyplnenie otázok dotazníka by nemalo zabrať viac ako 15 minút.

Ďakujem za Vašu spoluprácu.
S úctou.
Ing. Ľubomír Macák

P. s.: V prípade technických nejasností ma neváhajte kontaktovať (0905 277 485). Viac informácií o projekte nájdete aj tu:
http://tplab.lechnerkozpont.hu/sk