Záverečná a tlačová konferencia slovensko-maďarského projektu „TP LAB – Laboratórium pre územné plánovanie“

Dňa 9. decembra 2021 od 10:00 hod. sa uskutoční záverečná a tlačová konferencia slovensko-maďarského projektu „TP LAB – Laboratórium pre územné plánovanie“. Podujatie je zároveň otvorené aj pre zástupcov tlače. Prezentujúci v krátkosti odprezentujú dosiahnuté výsledky projektu ako je najmä spustenie digitálnej (online) služby pre územné plánovanie a zriadenie „živých“ laboratórií pre územné plánovanie. Verejná časť podujatia bude trvať do 12:20 hod.

Priamy odkaz na podujatie: https://zoom.us/j/95331114773?pwd=ZHgwM3kvNkd5VXpZbjFCNldLWC9Ydz09

V prílohe zasielame predmetnú tlačovú správu. Viac informácií je dostupných na TP LAB webovskej stránke a  TP LAB facebookualebo v našom informačnom letáku projektu TP LAB.

S úctou.
Ing. Ľubomír Macák,
predseda

— 
Inštitút priestorového plánovania / Institute of Spatial Planning

Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava  

Mob.: +421 905 277 485

Tel.: +421 2 54 789 502

E-mail: ipp@ipp-oz.sk

Web: https://ipp-oz.sk