Nový Geoportál IPP

Koncom tohto roku (rok 2021) bol spustený nový geografický informačný portál nášho Inštitútu. Portál beží na platforme ArcGIS online a je prístupný na nasledujúcom odkaze: Inštitút Priestorového Plánovania (arcgis.com)

Portál obsahuje prehľad GIS aplikácií a služieb, ktoré bežia v prostredí vytvorenom Inštitútom priestorového plánovania.