P F 2 0 2 2

Vážení kolegovia,
Milí priatelia,

rok dvadsať dvadsaťjeden sa niesol v obdobnom duchu ako predchádzajúci „kovidový“ rok. A tak Vám prajeme už skutočne príjemné prežitie tohtoročných vianočných sviatkov a odhodlaný vstup do nového roka 02 p. k.

Za tím IPP

Ľubomír Macák, predseda