Nová webová služba pre podporu priestorového plánovania v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne

Čo to je?

Vytvorená nová webová služba predstavuje spoločnú informačnú platformu v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne, na území troch zúčastnených krajov (župa Győr-Moson-Sopron, Bratislavský kraj a Trnavský kraj). Pomocou priestorových údajov zozbieraných počas spolupráce. Priestorové údaje a ďalšie mapové informácie vygenerované na tento účel sú sprístupnené na verejnom rozhraní formou spoločnej služby zainteresovaným odborným organizáciám, univerzitám, subjektom s rozhodovacou právomocou, mimovládnym organizáciám a iným subjektom.

Webová služba umožňuje zostavenie rozhrania analýzy máp, ktoré je užívateľsky prívetivé, založené na údajoch a orientované na informácie, ako aj vizuálne ľahko interpretovateľné. Jednotlivé prvky rozhrania je možné preskupovať, zoskupovať a dynamizovať v súvislosti s mapovými udalosťami. Je tak možné zdieľať komplexné informácie na mape alebo s rôznymi vizualizáciami atribútových údajov.

Jednotlivé zobrazované položky:

  • Indikátory
  • Grafy (stĺpcový a koláčový graf)
  • Zoznamy a textový obsah
  • Vložený obsah
  • Analytické nástroje

Štyri rôzne rozhrania zobrazujú a vyhľadávajú údaje indikátora a mapové vrstvy súvisiace s témami:

  • Sociálny a ekonomický rozvoj
  • Krajinná pokrývka, využitie územia
  • Zelená infraštruktúra a
  • Cestovný ruch.

Aplikácia tiež ponúka niekoľko možností analýzy údajov a máp, z ktorých niektoré sú uvedené nižšie, avšak podrobnejšie príklady poskytuje aj používateľská príručka služby TP LAP GIS.

Aké územie je predmetom záujmu?

Spoločná informačná platforma v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne zahŕňa informácie za územia troch zúčastnených krajov (župa Győr-Moson-Sopron, Bratislavský kraj a Trnavský kraj).

Ako sa k tomu dostanem?

K webovej GIS službe je možné pristupovať priamo z oficiálnej stránky projektu TP LAB (tplab.lechnerkozpont.hu) pomocou webového prehliadača. Služba je úplne verejná – prezeranie ani používanie nepodlieha autentifikácii. Kliknutím na položku ponuky „Webová služba“ sa otvorí rozhranie webovej mapovej aplikácie, ktoré je súčasťou webovej stránky.

Obrázok 1: Dostupnosť webovej služby na webovej stránke projektu

Webová stránka TP LAB, a teda aj mapová služba, je dostupná v troch jazykoch – angličtine, maďarčine a slovenčine. Medzi jazykmi môžete prepínať výberom z troch ikon v pravej hornej časti stránky (HU – maďarčina / SK – slovenčina / EN – kliknutím na ikonu angličtiny). Pri používaní vstavanej webovej služby môžu niektoré položky na menších zariadeniach skĺznuť, najmä kvôli dynamickej zmene veľkosti jednotlivých panelov, takže kliknutím na „Zobrazenie na celú obrazovku“ sa aplikácia otvorí v plnej veľkosti na novej karte prehliadača.

Obrázok 2: Mapová služba na webovej stránke projektu

Aká je použiteľnosť webových služieb?

Po konzultácii v miestnych laboratóriách (servisných kanceláriách v Bratislave a Győri) je možné požiadať o webové (mapové) služby (Web Map Services – ďalej WMS – alebo Web Map Tile Service – ďalej WMTS). So službami (ktoré umožňujú prístup k rôznym URL) je možné použiť mapové vrstvy alebo skupiny vrstiev s desktopovým alebo webovým GIS softvérom. S jeho pomocou je možné nielen zostaviť výsledky a možnosti analýzy GIS služieb vytvorených v rámci projektu TB LAB na jednej webovej stránke, ale aj priamo ich použiť vo vlastnom analytickom softvéri. Obrázok nižšie ilustruje možné použitie. Ľavá strana obrázku zobrazuje možnosť tradičného webového prístupu, pravá strana možnosti využitia mapových vrstiev TP LAB vo vlastnom softvéri daného používateľa. Používateľ má tiež možnosť vo vlastnom softvéri porovnávať mapové vrstvy TP LAB s mapovými informáciami dostupnými na jeho vlastnom médiu.