Najväčšou obcou už nie sú Smižany ale Bernolákovo

Rok 2022 priniesol okrem iného aj zmenu na čele rebríčka obcí s najvyšším počtom obyvateľov. Podľa ostatných údajov ŠÚ SR, ktoré už reflektujú aj údaje zo SODB 2021, obec Bernolákovo, v okrese Senec, vystriedala obec Smižany v okrese Spišská Nová Ves.

Územní plánovači, regionalisti a demografi tento vývoj už dlhšie tušili, keďže obce v okrese Senec patria dlhodobo k sídlam s najvyšším relatívnym ale aj absolútnym prírastkom obyvateľstva na Slovensku. Tento trend určite bude v krátkodobom horizonte pretrvávať, otázkou je však dokedy. Územné plány jednotlivých obcí obsahujú pomerne veľké územné rezervy počítajúce s ďalším rozvojom funkcií bývania. S nárastom obyvateľstva je spojená potreba dobudovať komerčnú aj nekomerčnú vybavenosť (najmä materské a základné školy) územia a zabezpečiť dopravnú obsluhu.

Rozvojom dopravnej obslužnosti okresu Senec (ale aj ďalších okresov Bratislavského kraja) sa zaoberajú aj aktuálne zmeny a doplnky územného plánu bratislavského regiónu (ZaD č. 2).

Rozvoj základnej občianskej vybavenosti (školstvo, sociálne služby a zdravotníctvo) je na pleciach samospráv. Práve rozvoj tejto vybavenosti by mal byť nosnými témami pri plánovaní hospodárskeho a sociálneho rozvoja (najmä prostredníctvom programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí) sídel ležiacich v seneckom okrese po roku 2022.

TOP10 obcí s najvyšším počtom obyvateľov k 31. 12. a zmena poradia

#obecokres202120202019zmena poradia
2019-2021
1BernolákovoOkres Senec915486138194+1
2SmižanyOkres Spišská Nová Ves879690238751-1
3Dunajská LužnáOkres Senec7839740671170
4JarovniceOkres Sabinov7447724770270
5Chorvátsky GrobOkres Senec709065756328+1
6Ivanka pri DunajiOkres Senec707868896835-1
7BelušaOkres Púchov619960225947+1
8ČaňaOkres Košice – okolie593061096056-1
9OščadnicaOkres Čadca5745573857200
10RakováOkres Čadca5626557755570

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, september 2022

autor: Ľubomír Macák