DOTAZNÍK: Platforma dátových a informačných služieb pre územné plánovanie medzi Slovenskom a Maďarskom

V rámci aktivity projektu TP LAB-Laboratórium pre priestorového plánovanie, realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce V-A Slovensko-Maďarsko 2014-2020 bol zverejnený online špecializovaný dotazník. Online dotazník je určení pre všetkých aktérov pôsobiacich…

PF 2021

Vážení kolegovia,Milí priatelia, dve dvadsiatky priestupného roka veľa dôvodov na radosť nepriniesli. Atak prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov vo svojej…