GIS portál IPP

GIS portál IPP je (geograficko-informačný) online portál určený pre územných plánovačov a regionalistov. Portál obsahuje geografické a socioekonomické informácie vhodné pre podporu tvorby plánovacích, resp. územnoplánovacích a strategických dokumentov na rôznych úrovňach (obec, okres a kraj) prípadne na celonárodnej aj cezhraničnej úrovni.

Na portáli je možné robiť účelové výstupy (napr.: mapky, schémky, obrázky a tabuľky) a exportovať do rôznych formátov ako PDF., JPG., SHP a pod.

V prípade záujmu o špecializované výstupy alebo databázové zostavy nás kontaktujete mailom alebo telefonicky.

Portál aktuálne obsahuje viacero webových mapových služieb  a aplikácií za nasledujúce územia:

Link na portál: http://gis.donauregionen.net/aplikacie/