Medzinárodné projekty 🌐

Slovak-Hungary Spatial Study (Urbanistická štúdia rozvoja Slovensko-maďarsko prihraničného územia)

  • Termín realizácie: 2016-2017
  • Financované z: Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Úrad vlády Maďarska

viac info

Transhusk Plus (Trvalo udržateľný rozvoj dopravy prostredníctvom zlepšenia informačných služieb a intermodality v maďarsko-slovenskom pohraničí)

  • Termín realizácie: 2014-2015
  • Financované z /Program: Interreg V-A Slovenská republika-Maďarská republika 2007-2013

viac info

TransHUSK (Zlepšenie mobility propagáciou verejnej dopravy na slovensko-maďarskej hranici )

  • Termín realizácie: 2013-2014
  • Financované z /Program: Hungarian Ministry of Public Administration and Justice

viac info

Crossing the borders: Studies on cross-border cooperation within the Danube Region

  • Termín realizácie: 2014-2014
  • Financované z /Program: Interreg V-A Slovenská republika-Maďarská republika 2007-2013

viac info

Donauregionen+

  • Termín realizácie: 2009-2012
  • Financované z /Program:OP South East Europe 2007-2013

viac info