Inštitút priestorového plánovania

ADRESA

Inštitút priestorového plánovania
Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 360 64 645
DIČ: 2021694158

KONTAKT

+421 905 277 485
ipp@ipp-oz.sk

BANKOVÉ SPOJENIE

Tatra banka, a. s.
SK37 1100 0000 0029 4403 1997

Translate »