P F 2 0 2 2

Vážení kolegovia,Milí priatelia, rok dvadsať dvadsaťjeden sa niesol v obdobnom duchu ako predchádzajúci „kovidový“ rok. A tak Vám prajeme už…