Názov projektu:

Klient:

Popis:

Samostatná aplikácia ÚPN-R TTSK do informačného systému

Trnavský samosprávny kraj

Transformácia grafickej časti Územného plánu regiónu Trnavského kraja do prostredia geografického informačného systému.

Grafickú časť Územného plánu regiónu Trnavského kraja (GIS ÚPN-R TTSK) spracoval ateliéru AUREX v rokoch 2010 až 2013
v prostredí ARCView vo formáte .apr s priestorovými údajmi vo formátoch .shp.

V roku 2017 sme tieto údaje v IPP transformovali do modernejšieho prostredia ArcGis od ESRI s údajmi v geodatabáze.

GIS sme odovzdali vo funkčnom formáte .mxd softvéru ArcMap, vrátane všetkých vrstiev s ich grafickou,
ako aj atribútovou, t.j. databázovou nadstavbou .mdb.

Zároveň sme prevádzkovali a nainštalovali GIS ÚPN-R TTSK na počítačoch pracovníkov odboru územného plánovania a životného prostredia vo freeware prehliadači ARCReader vo formátch .pmf. Formou workshopu sme GIS nielen predstavili, ale kolegov aj zaškolili.

Taktiež sme pripravili užívateľskú príručku pre vysvetlenie princípu tvorby GIS ÚPN-R TTSK. Tá ozrejmila štruktúru dátového modelu priestorových informácií a ich databázovej nadstavby, ako aj technické usmernenia pre použitý súradnicový systém, mierku spracovania a pokyny pre exportovanie či tlač.

Translate »