DOTAZNÍK: Platforma dátových a informačných služieb pre územné plánovanie medzi Slovenskom a Maďarskom

V rámci aktivity projektu TP LAB-Laboratórium pre priestorového plánovanie, realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce V-A Slovensko-Maďarsko 2014-2020 bol zverejnený online špecializovaný dotazník. Online dotazník je určení pre všetkých aktérov pôsobiacich … More

Podpora ekologickej a efektívnej nákladnej prepravy v Strednej Európe (Orient/East-Med koridor) sa bude realizovať prostredníctvom projektu CORCAP aj za účasti IPP

Podpora rozvoja ekologickej a efektívnej nákladnej prepravy v území Strednej Európy je témou medzinárodnej iniciatívy združujúcej špecialistov z oblasti dopravy a územného plánovania … More