CORCAP

O projekte

Podpora rozvoja ekologickej a efektívnej nákladnej prepravy v území Strednej Európy je témou medzinárodnej iniciatívy združujúcej špecialistov z oblasti dopravy a územného plánovania z Nemecka, Českej republiky, Maďarska a Slovenska. Záujmy Slovenska, resp. jednotlivých kľúčových aktérov zo Slovenska (ako Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislavský samosprávny kraj a ďalší) bude zastupovať Inštitút priestorového plánovania.

Hlavným cieľom tejto iniciatívy, je posilnenie spolupráce zúčastnených strán v oblasti nákladnej (ale aj osobnej) dopravy a logistiky pozdĺž osi Hamburg / Rostock-Drážďany-Praha-Viedeň / Bratislava-Budapešť a zaradenie TEN-T koridoru „Orient/East-Med“ do regionálnych rozvojových stratégií.

Viac informácií o projekte a úlohe nášho „Inštitútu“ nájdete tu.

Oficiálna stránka projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CORCAP.html

Grafické výstupy projektu vo forme mapovej aplikácie

Odkaz na webovú mapovú aplikáciu (WMA), ktorá zobrazuje grafické (mapové) výstupy projektu
Projekt CORCAP – Webová mapová aplikácia

Najnovšie články

Stránka projektu Corcap na Facebook-u

Kontaktná osoba za „IPP“:

Ing. Ľubomír Macák, projektový manažér

Email: ipp@ipp-oz.sk

Mob.: +421 905 277 485

Tel.: +421 2 54 578 502