Pripravili sme prvé hodnotenie kvality sídelného prostredia všetkých miest a obcí na Slovensku. Do komplexného hodnotenia vstupovalo 55 ukazovateľov, ktoré zahŕňali 11 tematických oblastí sociálno-ekonomického, územno-technického a environmentálneho rozvoja.

Okrem komplexného indexu kvality sídelného prostredie je možné prezerať aj súhrnné hodnotenia v oblastiach: 1. Obyvateľstvo, 2. Domový a bytový fond, 3. Občianska vybavenosť, 4. Hospodárska štruktúra a trh práce, 5. Využitie územia, 6. Životné prostredie, 7. Finančné ukazovatele, 8. Technická infraštruktúra, 9. Doprava, 10. Sídelná štruktúra a 11. Cestovný ruch.

Ako je na tom vaša obec alebo mesto si môžete pozrieť aj v našej interaktívnej aplikácií:

Webová mapová aplikácia hodnotenia kvality sídelného prostredia obcí na Slovensku.
Pre vstup do aplikácie kliknite na obrázok

Z výsledkov hodnotenia vyplýva, že najviac rozvinuté sídelné prostredie je v mestách s väčším počtom obyvateľov, prípadne v obciach v ich tesnej blízkosti. Obzvlášť v aglomerácii Bratislava – Trnava – Nitra, ktorým sekundujú sídla na Považí, ako aj na Horehroní v okolí Banskej Bystrice.
Absolútne najvyššie hodnoty indexu kvality sídelného prostredia dosahujú MČ-Bratislava Staré Mesto a MČ-Košice Staré Mesto. Priaznivé výsledky dosahujú aj zvyšné mestské časti oboch metropol. Na popredných priečkach tiež evidujeme mestá Trnava, Poprad, Piešťany, Kežmarok, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Prešov, Žilina a Vysoké Tatry. Uvedené sídla vynikajú nielen dobrou dostupnosťou občianskej vybavenosti a dopravnej infraštruktúry, ale aj kvalitným životným prostredím, či dobrými podmienkami na bývanie, prácu a rekreáciu.

Na opačnom konci rebríčka sa nachádzajú relatívne malé obce v okrese Snina na východe republiky ako Nová Sedlica, Zboj, Ruský Potok, Hrabová Roztoka a Uličské Krivé. Spoločným menovateľom je hlavne lokalizácia na periférií, t.j. väčšia vzdialenosť od sídel vyššieho významu.

Cieľ a metodika projektu

Translate »