P F 2 0 2 2

Vážení kolegovia,Milí priatelia, rok dvadsať dvadsaťjeden sa niesol v obdobnom duchu ako predchádzajúci „kovidový“ rok. A tak Vám prajeme už … More

DOTAZNÍK: Platforma dátových a informačných služieb pre územné plánovanie medzi Slovenskom a Maďarskom

V rámci aktivity projektu TP LAB-Laboratórium pre priestorového plánovanie, realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce V-A Slovensko-Maďarsko 2014-2020 bol zverejnený online špecializovaný dotazník. Online dotazník je určení pre všetkých aktérov pôsobiacich … More