Podpora ekologickej a efektívnej nákladnej prepravy v Strednej Európe (Orient/East-Med koridor) sa bude realizovať prostredníctvom projektu CORCAP aj za účasti IPP

Podpora rozvoja ekologickej a efektívnej nákladnej prepravy v území Strednej Európy je témou medzinárodnej iniciatívy združujúcej špecialistov z oblasti dopravy a územného plánovania … More