"INŠTITÚT PRIESTOROVÉHO PLÁNOVANIA"

"Think-tank " zaoberajúci sa
územným plánovaním, regionálnym rozvojom, životným prostredím, klímou, ekológiou, udržateľnou mobilitou
za využitia najmodernejších technológií geografických informačných systémov.

Inštitút priestorového plánovania je etablovaný aj pod skratkou „IPP“.

GEOPORTÁL.

Geografický informačný portál IPP prináša
webové mapové služby, on-line aplikácie, geodatabázy a špecializovaný GIS portál.

Nové webové stránky IPP sú v testovacej prevádzke. Projekty v portfóliu budú priebežne dopĺňané. Pre viac info nás neváhajte kontaktovať.

Team IPP.
Translate »