Sorry, we're doing some work on the site / Práve prebieha úprava webstránky

Thank you for being patient. We are doing some work on the site and will be back shortly. / Ďakujeme za Vašu trpezlivosť. Stránka bude opäť spustená v krátkom čase.

 

Contact/Kontaktné údaje:

"Inštitút priestorového plánovania", Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava-Nové Mesto,  E-mail: ipp@ipp-oz.sk,   mobil: +421 905 277 485,  LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/spatial-planning-institute/